Bli medlem i Nagu Ungdomsförening r.f.

Medlemsvgifterna 2018

Ung medlem 7-29 7 €
Medlem 29+ 10 €
     

Det är viktigt för medlemsregistreringen att du meddelar ditt namn och födelseår vid inbetalningen.

Våra bankförbindelser:

AKTIA
IBAN FI30 4055 0011 9624 42 BIC/SWIFT HELSFIHH 

Nagu Andelsbank konto 556009-4541
IBAN FI 86 5560 0950 0250 32 BIC/SWIFT OKOYFIHH