Bli medlem i Nagu Ungdomsförening r.f.

Medlemsvgifterna 2022

Ung medlem 7-29 7 €
Medlem 29+ 10 €
     

 

Gå in här via länken och registrera dig som medlem. 

Vi behöver uppdatera vårt medlemsregister och behöver därför mera information av er, så att vi kan meddela och kontakta er vid behov. 

Går även att sända e-post till föreningen med Namn, adress, födelseår ufnagu(a)gmail.com

Våra bankförbindelser:

Nagu Andelsbank konto 556009-4541
IBAN FI89 5560 0920 0388 83 BIC/SWIFT OKOYFIHH