Renoveringsbloggen

Renovera Framnäs är att rädda en pärla

Brevet som gått ut till alla Nagubor i senaste Nagu- & Korpobladet.

 

Vår ungdomslokal Framnäs har sedan 1910 haft sin plats i mångas liv. Där har det firas smått och stort och många är de händer som hjälpt till att bygga, bygga till och renovera huset genom åren. Den som inte kunnat hjälpa till med sina händer eller kunskap har donerat material och pengar. På så sätt har huset kunnat leva vidare i över ett sekel. Nu står vi inför en stor renovering åter en gång och vi ber om hjälp. Visserligen finns det ett hyresavtal med staden men vi kan inte förvänta oss att staden helt skall finansiera en grundförbättring i dessa ekonomiskt kärva tider. Den bördan måste vi dela och föreningen måste som ägare ta eget ansvar för sitt hus. Som medlem i Nagu ungdomsförening r.f. är du delägare i Framnäs, vill du att huset ska må bra och finnas kvar länge än är det nu föreningen behöver dig och din hjälp!

En arbetsgrupp med både stadens och föreningens folk har utrett behovet av åtgärder och en plan för vad som ska göras, när det ska göras och vad det kostar har gjorts upp.

Planen är omfattande och innehåller många steg. Det handlar om att förnya ytterdörrarna, stötta upp salsgolvet, byta ut dåliga stockar och förnya ytterpanelen och måla huset, grundligt renovera övre våningen och vindsutrymmet, förnya köket, se över toaletterna, förnya vatten- och avloppsrör, förnya elinstallationerna, förnya värmesystemet... Det känns som om listan aldrig skulle ta slut!

Den som vet ens lite om hus vet att det inte är några billiga åtgärder som väntar. Det här är inte ett projekt som är snabbt avklarat utan det kommer att ta tid. En del åtgärder är redan gjorda, en del är på gång men det mesta måste vi hitta finansiering till innan vi kan sätta igång. Förstås kan man göra saker på talko. Nästan vem som helst kan måla bräder men många saker kräver yrkeskunskap för att bli gjorda på rätt sätt. Att hitta yrkeskunnigt folk som vill jobba gratis är inte realistiskt så vi behöver hitta en strategi för att få in reda pengar utöver material och talkoanda.

Just nu behöver vi gamla, torra stockar. Sådana stockar som tidigare kanske varit stomme i en lada eller en del av ett gammalt hus men som fortfarande är i gott skick. Det är de understa stockarna på Framnäs som tagit skada och behöver bytas ut och man kan inte ersätta dem med nya stockar. Vi behöver kanske 50 meter men varje stock är en bit på väg!

Vi vill gärna upprätta en ”talko-pool”. Det betyder att man gärna får anmäla sig om man är intresserad att hjälpa till nån gång och gärna berätta vad man kan, om man har tidigare erfarenhet. Då har vi lättare att kontakta intresserade direkt när det blir dags för nåt talko och komma överens om tidpunkten.

Våra kontaktuppgifter är:  

Telefon         040 775 5230                  

E-post           naguuf@auf.fi

www.facebook.com/pages/Nagu-Ungdomsförening

Dessutom kan du ju rycka styrelsemedlemmarna i ärmen när ni ses!

 

På uppdrag av Nagu Ungdomsförening r.f:s styrelse

Janette Lagerroos

Janette
26.04.2014 kl. 20:38

Talko: städa under golvet

Talkoarbete är en viktig del av renoveringen. Här en kort rapport om det första tillfället.

talkoarbetare

En passligt kall dag i februari samlades ett litet talkogäng för att krypa under golvet och städa bort det skräp som samlats där under åren. Särskilt bekvämt var det nog inte då takhöjden inte var så hög.

krypa in

Gänget klädde sig i engångsoveraller och utrustades med munskydd och pannlampa. När de rörde sig i utrymmet under govet drog det upp en hel massa damm, vilket man kan förstå på nästa bild som jag fotade genom en av ventilerna. Draget i ventilen är det nog inget fel på.

dammigt under golvet

Efter några timmar av ihärdigt städande var det mesta av skräpet ute och det är dags att låta de proffessionella ta hand om resten av saneringen under golvet.

Ett stort tack till de duktiga ungdomarna som talkoarbetade!

 

Janette
17.03.2014 kl. 11:38

Framnäs framtid

Vi står inför en grundlig renovering som kommer att ta tid, pengar och krafter. Välkommen att följa med hur det framskrider.

 

Huset Framnäs stod färdigt 1910 och har sedan dess varit en viktig byggnad i många människors liv. Här har det dansats och festats, här har många hittat en kärlek och många har firat bröllopsfest och jämna år under Framnäs tak. Huset har byggts till på flera varv och renoverats vid behov. Nu står vi åter inför en renovering och den blir omfattande. En del av det som tidigare gjorts har nu visat sig vara mindre bra och en del har helt enkelt bara slitis ut. Ett hus med så här många år på nacken behöver omsorg för att kunna fortsätta vara den pärla och kulturbärare som den är.

Just nu pågår planering av den kommande renoveringen som kommer att ske under flera års tid i olika etapper. Det finns fuktskador som måste åtgärdas och det är gamla rör som ska bytas ut, det finns stockar och ytterpanel som måste bytas ut, det behöver städas bort gammalt bråte. Kök och wc-utrymmen behöver grundrenoveras och värmesystemet behöver förnyas. Det är en lång och gedigen lista på saker som behöver göras och det blir inte billigt. Så nu funderar vi mest på var vi ska hitta pengar till allt.

Nuffen har ett hyreskontrakt med staden som löper till 2032 och det är både bra och dåligt men inget vi ämnar säga upp. Fördelarna är all den hjäp och kunskap staden kan bistå med utöver de reparationer som redan gjorts och som pågår som bäst. Vi har haft flera möten i god anda där staden och föreningen diskuterar hur vi skall gå till väga. Nackdelarna är att det försvårar bidragsansökandet för föreningen. Men, att hitta generösa bidragsgivare är inte lätt oberoende av omständigheterna.

Det kommer att behövas en rejäl insats av alla intresserade de kommande åren. Det vi kan göra på talko, vill vi göra på talko. Den som inte känner för att hjälpa till med byggnadsarbeten får gärna hjälpa till med något annat. Det behöver samlas ihop pengar så goda ideer och hjälpande händer behövs även där. Om vi alla drar ett strå till stacken så blir det nog bra.

PS. Donationer tas emot med tacksamhet.

 

Janette
30.11.2013 kl. 20:46