Framnäs framtid

30.11.2013 kl. 20:46
Vi står inför en grundlig renovering som kommer att ta tid, pengar och krafter. Välkommen att följa med hur det framskrider.

 

Huset Framnäs stod färdigt 1910 och har sedan dess varit en viktig byggnad i många människors liv. Här har det dansats och festats, här har många hittat en kärlek och många har firat bröllopsfest och jämna år under Framnäs tak. Huset har byggts till på flera varv och renoverats vid behov. Nu står vi åter inför en renovering och den blir omfattande. En del av det som tidigare gjorts har nu visat sig vara mindre bra och en del har helt enkelt bara slitis ut. Ett hus med så här många år på nacken behöver omsorg för att kunna fortsätta vara den pärla och kulturbärare som den är.

Just nu pågår planering av den kommande renoveringen som kommer att ske under flera års tid i olika etapper. Det finns fuktskador som måste åtgärdas och det är gamla rör som ska bytas ut, det finns stockar och ytterpanel som måste bytas ut, det behöver städas bort gammalt bråte. Kök och wc-utrymmen behöver grundrenoveras och värmesystemet behöver förnyas. Det är en lång och gedigen lista på saker som behöver göras och det blir inte billigt. Så nu funderar vi mest på var vi ska hitta pengar till allt.

Nuffen har ett hyreskontrakt med staden som löper till 2032 och det är både bra och dåligt men inget vi ämnar säga upp. Fördelarna är all den hjäp och kunskap staden kan bistå med utöver de reparationer som redan gjorts och som pågår som bäst. Vi har haft flera möten i god anda där staden och föreningen diskuterar hur vi skall gå till väga. Nackdelarna är att det försvårar bidragsansökandet för föreningen. Men, att hitta generösa bidragsgivare är inte lätt oberoende av omständigheterna.

Det kommer att behövas en rejäl insats av alla intresserade de kommande åren. Det vi kan göra på talko, vill vi göra på talko. Den som inte känner för att hjälpa till med byggnadsarbeten får gärna hjälpa till med något annat. Det behöver samlas ihop pengar så goda ideer och hjälpande händer behövs även där. Om vi alla drar ett strå till stacken så blir det nog bra.

PS. Donationer tas emot med tacksamhet.

 

Janette