Renovera Framnäs är att rädda en pärla

26.04.2014 kl. 20:38
Brevet som gått ut till alla Nagubor i senaste Nagu- & Korpobladet.


 

Vår ungdomslokal Framnäs har sedan 1910 haft sin plats i mångas liv. Där har det firas smått och stort och många är de händer som hjälpt till att bygga, bygga till och renovera huset genom åren. Den som inte kunnat hjälpa till med sina händer eller kunskap har donerat material och pengar. På så sätt har huset kunnat leva vidare i över ett sekel. Nu står vi inför en stor renovering åter en gång och vi ber om hjälp. Visserligen finns det ett hyresavtal med staden men vi kan inte förvänta oss att staden helt skall finansiera en grundförbättring i dessa ekonomiskt kärva tider. Den bördan måste vi dela och föreningen måste som ägare ta eget ansvar för sitt hus. Som medlem i Nagu ungdomsförening r.f. är du delägare i Framnäs, vill du att huset ska må bra och finnas kvar länge än är det nu föreningen behöver dig och din hjälp!

En arbetsgrupp med både stadens och föreningens folk har utrett behovet av åtgärder och en plan för vad som ska göras, när det ska göras och vad det kostar har gjorts upp.

Planen är omfattande och innehåller många steg. Det handlar om att förnya ytterdörrarna, stötta upp salsgolvet, byta ut dåliga stockar och förnya ytterpanelen och måla huset, grundligt renovera övre våningen och vindsutrymmet, förnya köket, se över toaletterna, förnya vatten- och avloppsrör, förnya elinstallationerna, förnya värmesystemet... Det känns som om listan aldrig skulle ta slut!

Den som vet ens lite om hus vet att det inte är några billiga åtgärder som väntar. Det här är inte ett projekt som är snabbt avklarat utan det kommer att ta tid. En del åtgärder är redan gjorda, en del är på gång men det mesta måste vi hitta finansiering till innan vi kan sätta igång. Förstås kan man göra saker på talko. Nästan vem som helst kan måla bräder men många saker kräver yrkeskunskap för att bli gjorda på rätt sätt. Att hitta yrkeskunnigt folk som vill jobba gratis är inte realistiskt så vi behöver hitta en strategi för att få in reda pengar utöver material och talkoanda.

Just nu behöver vi gamla, torra stockar. Sådana stockar som tidigare kanske varit stomme i en lada eller en del av ett gammalt hus men som fortfarande är i gott skick. Det är de understa stockarna på Framnäs som tagit skada och behöver bytas ut och man kan inte ersätta dem med nya stockar. Vi behöver kanske 50 meter men varje stock är en bit på väg!

Vi vill gärna upprätta en ”talko-pool”. Det betyder att man gärna får anmäla sig om man är intresserad att hjälpa till nån gång och gärna berätta vad man kan, om man har tidigare erfarenhet. Då har vi lättare att kontakta intresserade direkt när det blir dags för nåt talko och komma överens om tidpunkten.

Våra kontaktuppgifter är:  

Telefon         040 775 5230                  

E-post           naguuf@auf.fi

www.facebook.com/pages/Nagu-Ungdomsförening

Dessutom kan du ju rycka styrelsemedlemmarna i ärmen när ni ses!

 

På uppdrag av Nagu Ungdomsförening r.f:s styrelse

Janette Lagerroos

Janette