NUF Lådbilsrally 2016 och Nagu ungdomsförening tackar

 

SEO i Nagu

Ab DU-tec Oy

Sjöbevakningen i Pärnäs

Skärgårdsbladet

Kimito UF

Nagu FBK

Nagu IF

K-market i Nagu

Kimito Westservice

Janette Lagerroos

Patrik Viherlaakso

Kenneth Eriksson

Mikael Lindblom

Åsa Rosenberg

Eugen Friman

Satu Nieminen

Alex Henriksson

Petra Palmroos

Församlingen

LokalTapiola

och

Konstsamfundet

Sparbanksstiftelsen i Nagu

Åbolands ungdomsförbund

Svenska kulturfonden

samt

alla fantastiska, positiva och glada människor och företag i Nagu som berörts av arrangemangen!